Zažij, kudy Tě povede
inteligence a moudrost těla...

Kateřina Hrabec,
autorka metody SELFbalancing

Jmenuji se Kateřina Hrabec a na poli osobního rozvoje se pohybuji téměř 20 let. Pomáhám svým klientům na cestě od bez-moci, ne-moci a ne-sebevědomí k celistvosti, k využití plného potenciálu zdraví a sebeuvědomění, k moci žít naplněný, zdravý a plnohodnotný život.

Na co se zaměřuji

Uzdravovat tělo pomáhám klientům skrze biodynamickou práci S.E.L.F terapie metodou Selfbalancing, kterou jsem sama vyvinula a předávám dál budoucím bodyterapeutům.
Ve svém práci se nejvíce zaměřuji při práci s tělem na biodynamickou praxi a spontánní pohyb-tanec. Celoživotní studium mého zamilovaného tance a know-how jeho léčebných účinků na tělo i duši jsem se rozhodla předávat v rámci mého projektu SELFDance – SebeTanec.
Jeden ze svých projektů jsem zasvětila ženám, které se rozhodly osvobodit z následků traumatu zneužívání. Provázím je na cestě uzdravování ženství z následků narušení intimních hranic.
V rámci individuálních konzultací a terapií nabízím svým klientům možnost nahlédnout na svůj život a na otázky a problémy, se kterými přicházejí, prostřednictvím koučinkové, konstelační a terapeutické práce, kde se zaměřuji hlavně na práci se stresovým nábojem a traumatem.

 

Co se skrývá pod pojmem selfbalancing?

Selfbalancing©, který vychází z přístupu Kraniosakrální biodynamiky (KB  – zkrácený název pro metodu Kraniosakrální terapie zaměřenou na biodynamické pojetí) je nový, mnou bádaný, přístup k biodynamické praxi. Jedná se jemnou neinvazivní dotekovou techniku a řadí se mezi alternativní přístupy celostního ošetřování.

„Praxe kraniosakrální biodynamiky není nějaká technika vytvořená člověkem na základě dobré myšlenky, ale je založena na jednoduchém a hloubkovém pozorování způsobu, jakým léčí příroda. Zahrnuje praktické způsoby, jak se orientovat na přírodní síly, které organizují naši formu a funkci, i na způsoby, jak podpořit priority jejich léčivých záměrů. Byla vyvinuta na základě otevřeného učení a pozorné přítomnosti praktikantů pracujících pomocí rukou, kteří v oboru působí přes 100 let.“ citace z předmluvy Michaela Kerna ke knize Základy kraniosakrální biodynamiky od Franklina Sillse.

Co vše je možné řešit metodou selfbalancing?

Jelikož jde o metodu pracující s úplnou podstatou Bytí a pracuje se se záměrem podpořit přirozené dovednosti těla v procesu sebeléčení, dá se s ní řešit široké spektrum komplikací a problémů tělesných, chronických i aktuálních, stejně jako psychických.

Vysokou účinnost zaznamenala i při řešení hlubokých duchovních a psychospirituálních témat nebo při zpracování traumat a traumatických zážitků, témat týkajících se rodové linie, dotknout se můžeme i tématu regrese. Vždy pouze tak, aby to klientovi přineslo informace a procesy, které jsou v souladu s procesem uzdravování na všech vrstvách.

V čem se liší selfbalancing od kraniosakrální biodynamické terapie?

Znovunastolení rovnováhy pomocí biodynamicky zaměřené práce, práce s omezujícími bloky v mysli, pohybovou terapií a hlavně vlastní aktivní zájem klienta na celém procesu sebeléčení – to je ve zkratce základ metody selfbalancingu.

 

Metoda selfbalancing není zázračným kouzlem, je to metoda vycházející z úžasných přístupů Kraniosakrální biodynamické terapie a v kombinaci s přístupy zpracování omezujících nastavení mysli, intuitivní medicínou a spontánním pohybem jako prvkem sebeléčení je velmi silným nástrojem práce s tělem a myslí.

Jakým způsobem probíhá ošetření metodou selfbalancing?

Stejně jako v praxi ošetřování metodou Kraniosakrální biodynamiky se ošetření metodou Selfbalancing © provádí na masážním lehátku jemným dotykem v oblastech těla, která potřebují pozornost a prostor k uzdravování, vždy v souladu s aktuálními potřebami systému tak, jak je systémem veden praktikant v rámci naslouchání.

Klient je respektujícím způsobem veden ke ztišení a kontemplaci, praktikant pracuje se záměrem podpořit projevy zdraví, které je vždy přítomno, aby mohlo dojít k načerpání vitální potence či uvolňování napěťových vzorců v systému klienta.

Zpravidla klient popisuje ošetření jako velmi příjemné, regenerační a uvolňující, docházet může i k více dynamickým projevům, zvláště pracuje-li se na poli traumatických či hluboce zasutých témat.

Rozdíl oproti ošetření KB je v zahrnutí dalších technik práce s biodynamickým polem, tělesnými symptomy, jiných přístupů k práci s tělem i myslí a konstelační a systemické práce.

Hlavním záměrem je poskytnout prostor všem uzdravujícím procesům a integračním projevům systému tak, aby klient dosáhl stavu rovnováhy s tím, co se právě děje a jak je jeho systém (tělo i okolí, ve kterém se nachází) v tuto chvíli schopen se projevit a tuto rovnováhu prohlubovat do všech vrstev bytí.

Po úvodním cca 30min rozhovoru, kdy se řeší téma setkání, širší souvislosti týkající se tématu nebo historie vzniku případných zdravotních problémů a celé možné pozadí původu komplikací, se přechází k samotnému ošetřování na lehátku, které trvá zpravidla 60 min.

Po celou dobu ošetření má klient kdykoliv možnost sdílení případných vjemů a vždy je s ním dopředu konzultována jakákoliv změna hmatu či postoje praktikanta tak, aby se klient cítil v bezpečí a proces regenerace nebyl narušen.

Důležitým detailem je, že se nepracuje s energií ve smyslu proudění skrze praktikanta, čištění energií klienta nebo vkládání programů a směrování do energetického pole klienta z vůle praktikanta, jak tomu je u jiných metod.

Záměrem praktikanta Selfbalancing © je vždy a pouze být přítomným, empatickým a plně respektujícím pozorovatelem přirozeného plánu léčení systému klienta a být vědomou a plně integrovanou pomocnou jednotkou, která svým uvědomělým nasloucháním léčivým procesům těla umožňuje systému se organizovat k novým uspořádáním po ozdravném procesu.

Co je dobré vědět, než půjdete na ošetření?

  • ošetření je prováděno na masážním lehátku v oblečení; dopřejte si pohodlné oblečení, které Vás nebude nijak omezovat, škrtit a znemožňovat relaxaci
  • ošetření má mmj detoxikační účinky, po ošetření je dobré si dopřát klid, pohodlí, spíše fungovat v relaxačním módu a více pít
  • běžným vjemem po ošetření bývá větší únava, pocity horka nebo naopak chladu, jemný třes, celková slabost nebo naopak příliv energie, zlepšení nálady, pocit větší vitality
  • ošetření mohou podstoupit všichni od miminek po seniory; kromě akutních poranění hlavy, míchy či CNS nejsou ošetření kontraindikována
  • ošetření může podstoupit i klient s pravidelnou medikací, během ošetřování se žádný z léků nemusí vysazovat a vždy jsou plně respektována veškerá doporučení ošetřujícího lékaře
  • tato metoda není lékařskou metodou, je metodou alternativního celostního přístupu a pod pojmem léčení je zde myšlen proces sebeléčebných schopností organizmu a mysli klienta, který vede v různě dlouhém horizontu ke zlepšení prožívání zdraví a vitality, vždy s ohledem na respektování procesu vrozeného plánu léčení systému klienta
  • ošetření je prováděnou jemným kontaktováním dotykem, nejedná se tedy o masáž, práce je hlubinná a se strukturami těla, fasciemi a tkáněmi se pracuje na jemnohmotných úrovních
  • ošetření nemusí být nutně prováděno na lehátku, ale možná je i práce konstelační, koučinková, pohybově terapeutická nebo zvolení jiného přístupu somatické práce, vždy se záměrem nejefektivnějšího zpracování tématu, se kterým klient přichází

Selfbalancing – seznámení s metodou

Máte dotazy?

Nejste si jistí, že všemu rozumíte? Zeptejte se mě na Messengeru Kateřina Hrabec, e-mail katerina.hrabec@gmail.com a
tel.737 336 768 (prosím kontaktovat přes SMS) či 777 436 768 (lze SMS i WA).

V případě zájmu o podrobnější informace jsem ráda k dispozici, s každým zájemcem o výcvik si před vstupem ještě naplánujeme společný call, kde si řekneme přesné platební podmínky a termíny splátek, možná očekávání a ujasníme si záměr, společně se naladíme mna stejnou vlnu…. těším se na online setkání a na společnou cestu.