Selfbalancing jako cesta k vitalitě

Záznam rozhovoru s Kateřinou Hrabec, body&mind terapeutkou, autorkou metody práce s tělem Selfbalancing, mentorkou, průvodkyní žen uzdravováním ženství po traumatu zneužití. Záznam z 3. 12. 2023. Pojem Selfbalancing©, který vychází z přístupu Kraniosakrální biodynamiky (KB – zkrácený název pro metodu Kraniosakrální terapie zaměřenou na biodynamické pojetí) je nový, mnou bádaný, přístup k biodynamické praxi. Jedná se jemnou neinvazivní dotekovou techniku a řadí se mezi alternativní přístupy celostního ošetřování.