Modul 3 – Nervový systém

Obecná neurologie Celý organismus je řı́zen nervovým systémem, který dělı́me na tři základnı́ složky– centrální, periferní a vegetativní (autonomní). Tato schopnost je umožněna přijímáním informací ze zevního prostředí jejich následným zpracováním a...

Modul 2 – anatomie

Kosterní systém Kosti jsou pevné, tvrdé orgány tvořıćı́ spolu schrupavkami a vazivem kosternı́ systém, kterýtvořı́ oporu těla. Kosti jsou pohyblivě spojeny vazy a svaly, které zajišťujı́ aktivnı́ pohyb. Nadospělé kostře je patrný sexuálnı́ dimorÂismus...